Veľmi ďakujeme, že sme sa vďaka tímu CRM BB stali šťastnými rodičmi malej Hanky.