Vážení pacienti,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 17. 3. 2020 došlo k zmene obchodného názvu našej spoločnosti CRM-BB, s.r.o. so sídlom Priehradka 20, 03601 Martin, Slovensko a adresou prevádzky Rudlovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica. Od 17. 3. 2020 tak dochádza k zmene názvu spoločnosti, ktorý nanovo znie:

Sanatórium Helios Banská Bystrica, s.r.o.

Zmena obchodného názvu spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a záväzky, ktoré má naša spoločnosť voči svojim obchodným partnerom, ani na ich práva a záväzky voči našej spoločnosti. Na už uzatvorených zmluvách sa nič nemení.

Uvedená zmena názvu súvisí s rozvojom našej spoločnosti v rámci medzinárodného zoskupenia kliník pod názvami Sanatórium Helios, ktoré vďaka spoločnému pôsobeniu v oblasti gynekológie, liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie zaisťujú najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Ďakujeme za pochopenie a zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste prosím tento názov používali pri ďalšej komunikácii s nami.

 

Ing. Ján Šupala

   konateľ

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB